Zasada ta zwraca uwagę na fakt, że każda firma, choć w różnym stopniu, wpływa na środowisko naturalne. Dlatego też, istotne jest poszukiwanie możliwości i rozwiązań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ firmy na środowisko.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pozwalają redukować koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy (produkcja, logistyka, biuro), dzięki redukcji zużycia surowców.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

  • Prowadzenie regeneracji części samochodowych przez jedną ze spółek grupy kapitałowej.
  • Wszystkie opakowania produkowane są z materiałów pochodzących z recyklingu.
  • W Spółce segreguje się odpady.
  • Podejmuje się działania ograniczające zużycie papieru (np. dedykowane stopki w e-mail oraz zastąpienie papierowych kartek świątecznych – elektronicznymi).
  • Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska skierowanych do pracowników.
  • Przeprowadzanie analizy oddziaływania Spółki na środowisko, a następnie upublicznienie jej wyników.
  • Przeprowadzanie analizy konsumpcji mediów i energii oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu zmniejszenie ich zużycia.
  • Podejmowanie inicjatyw ograniczających emisję gazów cieplarnianych, np. poprzez montaż paneli słonecznych na dachach budynków Spółki.
  • Wdrożenie całościowego systemu zarządzania środowiskowego.
powrót