Pod takimi hasłami Inter Cars S.A. wraz ze swoimi kluczowymi dostawcami ropoczął największą w Polsce kampanię promocyjną. Akcja miała na celu promowanie części zamiennych od dostawców produkujących na pierwszy montaż.

nie klucz.jpg

powrót