Wszystkie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określone są w Statucie Inter Cars S.A. Zanim sprawa zostanie wniesiona na Walne Zgromadzenie uprzednio musi być przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
 

Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywania prawa głosu są regulowane przez „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Inter Cars S.A.”. W regulaminie znajdują się także postanowienia, które dotyczą trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia, przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.
 

pdf_ico.png Regulamin Walnych Zgromadzeń Inter Cars S.A. [pdf; 106 KB]

pdf_ico.png Regulamin e-WZ [pdf; 106 KB]

 


We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: Biuro.Zarzadu@intercars.eu

 

29 kwietnia 2024

ZWZ 2024 (23.05.2024)

17 maja 2023

ZWZ 2023 (13.06.2023)

13 września 2022

NWZ 2022 (10.10.2022)

29 kwietnia 2022

ZWZ 2022 (31.05.2022)

29 kwietnia 2021

ZWZ 2021 (27.05.2021)

07 maja 2020

ZWZ 2020 (08.06.2020)

20 maja 2019

ZWZ 2019 (17.06.2019)

25 kwietnia 2018

ZWZ 2018 (21.06.2018)

16 maja 2017

ZWZ 2017 (12.06.2017 r.)

17 stycznia 2017

NWZ 2017 (24.02.2017)

15 listopada 2016

NWZ 2016 (15.12.2016 r.)

19 maja 2016

ZWZ 2016 (16.06.2016 r.)

21 lipca 2015

NWZ 2015 (08.09.2015 r.)

12 maja 2015

ZWZ 2015 (09.06.2015 r.)

05 listopada 2014

NWZ 2014 (01.12.2014 r.)

29 kwietnia 2014

ZWZ 2014 (26.05.2014 r.)

18 maja 2013

ZWZ 2013 (11.06.2013 r.)

25 stycznia 2013

NWZ 2013 (26.02.2013 r.)

01 czerwca 2012

ZWZ 2012 (28.06.2012 r.)

02 marca 2012

NWZ 2012 (29.03.2012 r.)

15 kwietnia 2011

ZWZ 2011 (11.05.2011 r.)

14 maja 2010

ZWZ 2010 (10.06.2010 r.)

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij