Misja Inter Cars

Misją Spółki Inter Cars SA jest innowacyjny rozwój w obszarze najwyższej jakości serwisu w zakresie dostawy produktów motoryzacyjnych, przemysłowych i wyposażenia warsztatów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Ma on zapewnić zarówno trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy, jak i osiągnięcie pełnej satysfakcji klienta.

Naszą misją jest również stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowane w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i przyjazny dla środowiska naturalnego. Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy oraz dbamy o bezpieczeństwo pracowników, odbiorców, usług i produktów.

 

Strategia Spółki

Nadrzędnym celem strategicznym Spółki Inter Cars SA jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach związanych z usługami spółki. 

 

Celem strategicznym jest uzyskanie pozycji lidera na rynku europejskim, a w tym oczywiście utrzymanie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. 

 

Strategia rozwoju Grupy Inter Cars opiera się więc na kilku zasadniczych elementach:

 • Rozwój asortymentu. Inter Cars już dziś oferuje najszerszy asortyment części samochodowych w Europie Centralnej. Stawiając jednak na stały rozwój asortymentu spółka stale wprowadza nowe i rozwija dotychczasowe linie asortymentowe oraz dostosowuje je do oczekiwań rynku w zakresie jakości części, cen i wsparcia technicznego ze strony producentów części.
   
 • Rozwój sieci dystrybucji w Polsce oraz poza jej granicami. Inter Cars już dziś posiada 310 filii, w tym 162 filie w kraju. Spółka zapewnia wiedzę organizacyjną i logistyczną, kapitał, systemy informatyczne, pełny asortyment i jego dostępność oraz znak firmowy. Strategicznym celem jest stały rozwój dotychczas zbudowanej i tak efektywnie pracującej sieci dystrybucji.
   
 • Logistyka. Kolejnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej Inter Cars jest ciągłe udoskonalanie łańcucha dostaw i usług logistycznych. W ramach Inter Cars funkcjonuje specjalnie dedykowana spółka ILS sp. z o.o. (ILS), która pełni rolę wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego. Jej zadaniem jest organizacja przepływu towarów od producentów do filii Inter Cars. Planowana inwestycja w nowe Centrum Logistyczne w Zakroczymiu pozwoli dynamiczny rozwój tej spółki i na świadczenie usług logistycznych dla innych podmiotów z lub spoza branży motoryzacyjnej.
   
 • Rozwój programów partnerskich. Programy partnerskie stanowią wartość dodaną oferty towarowej, takich jak: programy wyposażenia warsztatów, szkolenia, serwis techniczny, rozwój systemów informatycznych wspomagających sprzedaż oraz stałe rozwijanie sieci współpracujących warsztatów Q-Service i Perfect Service.
   
 • Rozwój Motointegrator.pl i Motointegrator Flota. Motointegrator to platforma, która pomaga kierowcom znaleźć rozwiązanie problemu z samochodem w profesjonalnym warsztacie, rekomendowanym przez Inter Cars. Priorytetem jest rozwój filaru sprzedaż części z usługą (s-commerce). Celem jest stałe zwiększanie wolumenu sprzedaży zarówno klientowi detalicznemu jak i klientowi posiadającemu flotę samochodową potrzebnej mu usługi i skierowanie go do rekomendowanego przez Inter Cars warsztatu.

 

Wizja

Spółka Inter Cars SA dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą w branży motoryzacyjnej pod względem jakości oferowanych produktów oraz obsługi klienta. Naszym celem strategicznym jest utrzymanie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej przy jednoczesnym osiągnięciu wiodącej pozycji w całej Europie. Stawiamy także duży nacisk na profesjonalne zarządzanie i dalszy rozwój firmy, również inwestując w nowe technologie.

Kładziemy nacisk na rozwój i konsolidację jakości poprzez szkolenia dla warsztatów oraz program Młode Kadry, który wspiera przygotowanie młodzieży w szkołach o specjalizacji związanej z motoryzacją.

Założenia zawarte w wizji chcemy zrealizować przez:

 • poszerzanie sieci dystrybucji w kraju i za granicą;
 • powiększanie asortymentu oferowanych produktów i usług;
 • wprowadzanie innowacji technicznych i organizacyjnych, których celem jest dostarczanie Klientom produktów o najwyższej jakości;
 • doskonalenie procesów biznesowych;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki w kontaktach zewnętrznych;
 • optymalizację czasu obsługi klienta;
 • badanie potrzeb i oczekiwań klienta;
 • ciągłe doskonalenie kadry;
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w celu spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta.
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij