Polityka dywidendowa Inter Cars S.A. na lata 2020-2022

 

Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2020-2022, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

 

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

Niniejsza polityka dywidendowa Spółki na lata 2020-2022 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars na lata 2017-2019” przyjętej 9 maja 2017 roku oraz „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku”.

 

 

Treść „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2020-2022” została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 07/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

Polityka dywidendowa Inter Cars S.A. na lata 2017-2019.

 

W dniu 9 maja 2017 roku Zarząd Inter Cars S.A. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2017-2019. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2017-2019, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Przyjęta polityka dywidendowa Spółki na lata 2017-2019 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku.

 

Treść „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2017-2019” została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

 

Polityka dywidendowa Inter Cars S.A. na lata 2014-2016

 

Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2014-2016, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

Treść „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 5 maja 2015 r.

 

dywidenda za rok wysokość dywidendy na jedną akcję w zł łączna kwota dywidendy dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
2022 0,71 10 059 351,00 19.06.2023 26.06.2023
2021 1,42 20.118.702,00 30.06.2022 14.07.2022
2020 1,42 20.118.702,00 30.06.2021 14.07.2021
2019 - - - -
2018 0,71 10 059 351,00 28.06.2019 12.07.2019
2017 0,71 10 059 351,00 29.06.2018 13.07.2018
2016 0,71 10 059 351,00 30.06.2017 14.07.2017
2015 0,71 10 059 351,00 14.07.2016 28.07.2016
2014 0,71 10 059 351,00 30.06.2015 14.07.2015
2013 0,71 10 059 351,00 30.06.2014 14.07.2014
2012 - - - -
2011 0,30 4 250 430,00 17.07.2012 01.08.2012
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 - - - -
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij