W dniu 25 września 2017 roku Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

 

Komitet Audytu działa przy Radzie Nadzorczej i jest powoływany w celu nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzkiem, a także monitorowana wykonywania czynności rewizji finansowej.

 

W skład Komitetu Audytu aktualnie wchodzą następujący Członkowie Rady Nadzorczej Inter Cars S.A:
1. Radosław Kudła – Przewodniczący Komitetu;
2. Andrzej Oliszewski – Członek Komitetu;
3. Jacek Podgórski - Członek Komitetu.

 

Szczegółowe uprawnienia, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij