Inter Cars w 2014 notuje ponad 12% wzrost obrotów i rok kończy z przychodem niemal 4mld zł. Faktyczna suma przychodów to 3,94 mld zł.

powrót