Zastrzyk finansowy pochodzący z Private Equity został przeznaczony na realizację strategii optymalnego rozwoju. Zapewniają one kapitał, ale również wspierają w kluczowych decyzjach strategicznych, które mają wpływ na wzrost wartości spółki. Proces dotyczy nabywania akcji lub udziałów w spółkach, które nie występują w obrocie na rynkach publicznych. 

Dzięki pozyskaniu kapitału na rozwój nowych technologii, produkty, procesy przejęć innych spółek bądź też zwiększenie kapitału obrotowego spółka Inter Cars mogła dalej się rozwijać. Główną ideą Private Equity jest zwiększenie wartości spółki poprzez powyższe działania.   

 

powrót