Inter Cars ze spółki z cywilnej staje się spółką akcyjną.

 

powrót