Po trzech latach od uzyskania pierwszego miliarda przychodu, Spółka Inter Cars podwoiła osiągnięty sukces, zdobywając w 2009 roku dwa miliardy złotych przychodu. 

powrót