Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej oraz szlachetna rywalizacja pomiędzy szkołami o tytuł Samochodowej Szkoły Roku. Jest nie tylko sprawdzianem teoretycznej i praktycznej wiedzy uczniów, ale również sposobem szerzenia wśród nich wiedzy, pozytywnego kształtowania zainteresowań. Zachęca zdolnych, młodych ludzi do inwestowania w siebie, co mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości świetnie wyszkoloną kadrą inżynierów, specjalistów, menedżerów, w tym nauczycieli, z dumą i zaangażowaniem przekazujących swoje zamiłowanie do motoryzacji.

powrót