Polityka jakości

W celu podniesienia efektywności i skuteczności systemu zarządzania i uzyskania satysfakcji klientów, spółka Inter Cars S.A. w 2003 r. opracowała i wdrożyła system zarządzania jakością, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
Jednostką certyfikującą system była KEMA Quality Polska (obecnie DEKRA).

Przy budowie systemu zarządzania jakością zastosowano podejście procesowe, zgodnie z zaleceniami podanymi przez normę PN-EN ISO 9001:2009. Organizacja określiła:

  • procesy potrzebne w systemie i ich zastosowanie w organizacji,
  • sekwencję procesów i ich wzajemne oddziaływanie.


Organizacja zapewniła dostępność zasobów i informacji oraz monitoruje procesy. Tam, gdzie to ma zastosowanie dokonuje się pomiarów wyrobu.

W roku 2006 i 2009 w organizacji zostały przeprowadzone audity wznawiające, które skutkowały przedłużeniem ważności certyfikatów na kolejne 3 lata. Pomiędzy auditami wznawiającymi jednostka certyfikująca DEKRA dokonuje co rok auditów nadzorujących, co 3 lata auditów recertyfikacyjnych.

Po pozytywnym audicie recertyfikacyjnym, który odbył się w Inter Cars w dniach 28-29.06.2012 r. DEKRA przedłużyła certyfikat naszej organizacji do 2015 r. 
W wyniku dokonywanych auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prowadzonych na bieżąco analiz, organizacja wdraża niezbędne działania i doskonali procesy. Zakres systemu zarządzania Inter Cars S.A. obejmuje sprzedaż i dystrybucję produktów motoryzacyjnych i przemysłowych.

Księga jakości

Celem Księgi jakości jest przedstawienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji, zakresu systemu i wyłączeń ustanowionych procesów i wzajemnego oddziaływania między procesami. Zostały w niej wyszczególnione procedury (procesy) systemu zarządzania jakością, zawiera także ogólne informacje o firmie.

Księga Jakości stanowi przewodnik po systemie i jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w spółce oraz dla klienta w celu przedstawienia funkcjonującego systemu zarządzania jakością (zatwierdzona Księga jakości jest umieszczona w Intranecie – LIBRA - w formie elektronicznej, a każde jej wydanie oznaczone jest kolejnym numerem). Podlega bieżącej aktualizacji.

Skuteczność systemu zarządzania jakością Inter Cars S.A.

System zarządzania jakością w organizacji działa skutecznie tylko wtedy, jeżeli w jego realizację zaangażowani są w sposób świadomy wszyscy pracownicy organizacji, którzy:

  • mają przypisaną rolę w procesie,
  • mają zdefiniowane uprawnienia i odpowiedzialność,
  • są świadomi, że wykonywane przez nich zadania mają wpływ na produkt końcowy i zadowolenie klienta.


W Inter Cars takie wymagania zostały spełnione.

powrót