Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  VII 2022
PLN [mln]
VII 2023
PLN [mln]
zmiana % I-VII 2022
PLN [mln]
I-VII 2023
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 848,5 967,7 14,1% 5 629,8 6 829,7 21,3%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 507,4 572,6 12,9% 3 454,2 4 082,3 18,2%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 38,8 45,3 16,9% 280,3 325,4 16,1%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 40,6 46,3 13,9% 307,4 373,0 21,3%
INTER CARS UKRAINE 39,2 49,3 25,6% 228,3 348,8 52,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 42,7 55,6 30,0% 305,8 391,6 28,0%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 37,6 47,3 25,6% 249,8 316,6 26,8%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 108,2 129,2 19,4% 697,0 848,5 21,7%
INTER CARS LIETUVA UAB 48,4 51,2 5,8% 295,0 374,2 26,8%
INTER CARS LATVIJA SIA 53,3 56,5 6,1% 326,2 382,3 17,2%
INTER CARS BULGARIA LTD 82,3 100,2 21,8% 507,5 639,3 26,0%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 9,6 13,0 35,0% 62,7 84,5 34,8%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 12,8 15,2 18,9% 87,1 112,1 28,8%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 21,0 21,8 4,1% 135,9 157,0 15,5%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 14,3 16,6 15,8% 81,8 108,2 32,3%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 10,3 13,3 28,6% 63,1 85,2 35,0%
INTER CARS GREECE 35,2 52,7 49,7% 194,8 318,5 63,5%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 11,8 17,5 48,2% 63,7 106,1 66,4%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 0,0 0,0   0,0 10,9  
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 606,2 730,9 20,6% 3 886,4 4 982,3 28,2%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -239,7 -275,5 14,9% -1 495,8 -1 846,1 23,4%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 215,0 1 423,1 17,1% 8 020,4 9 965,8 24,3%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót