Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2021 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 462.043.436,66 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2022 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 roku.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót