Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

 

  II  2021
PLN [mln]
II 2022
PLN [mln]
zmiana % I - II 2021
PLN [mln]
I - II 2022
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 546,4 662,0 21,2% 1 077,3 1 323,9 22,9%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 355,6 412,3 15,9% 708,5 791,4 11,7%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 27,3 35,6 30,1% 53,4 68,5 28,4%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 28,9 37,3 29,2% 55,9 74,9 34,1%
INTER CARS UKRAINE 34,3 41,5** 21,1% 65,6 88,0 34,1%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 29,6 38,5 30,3% 59,1 77,0 30,3%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 24,3 29,2 20,5% 47,3 57,9 22,4%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 73,2 84,5 15,4% 144,9 170,6 17,7%
INTER CARS LIETUVA UAB 25,8 33,2 28,7% 50,4 67,0 33,0%
INTER CARS LATVIJA SIA 27,6 36,4 31,6% 55,3 74,4 34,5%
INTER CARS BULGARIA LTD 43,7 57,4 31,5% 86,7 117,7 35,8%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 6,7 8,4 25,1% 13,9 16,7 19,8%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 7,1 9,9 40,2% 14,4 20,2 40,9%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 10,0 14,4 43,7% 20,2 28,9 42,8%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 6,1 9,6 59,1% 11,5 18,8 63,0%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 5,3 7,3 38,0% 10,0 14,0 39,2%
INTER CARS GREECE 12,8 23,2 81,3% 24,8 44,7 80,4%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 2,3 7,4 226,6% 3,9 12,9 235,1%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 364,8 473,9 29,9% 717,3 952,2 32,7%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -141,9 -176,2 24,2% -269,4 -361,0 34,0%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 769,4 959,7 24,7% 1 525,2 1 915,1 25,6%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

** dane Ukrainy do dnia 24 lutego 2022

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót