Spółka zależna ILS sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, mająca dotychczas kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, podwyższyła go do kwoty 57.000.000,00 zł. Ten wysoki skok spółka zawdzięcza ustanowieniu nowych udziałów (113.990), każdy o wartości 500,00 zł. 

Nowoutworzone udziały pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach spółki Inter Cars S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności logistycznej, tj. zorganizowany Pion Logistyki. Informacja o tym fakcie znalazła się w raporcie nr 14/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku.

Inter Cars S.A. posiadała i nadal posiada 100% udziałów w spółce zależnej ILS sp. z o.o. Obecnie liczba udziałów wynosi 114.000.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ILS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy jest przez nas traktowana jako nabycie aktywów o znacznej wartości.

 

powrót