W dniu 28 sierpnia 2013 roku po publikacji Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 władze Spółki reprezentowane przez Krzysztofa Oleksowicza, Krzysztofa Soszyńskiego oraz Piotra Zamorę podsumowały wyniki finansowe Grupy Inter Cars podczas telekonferencji zorganizowanej w uzupełnieniu do danych finansowych opublikowanych  za I i II kwartał 2013.

Poniżej znajdziecie Państwo plik z zarejestrowanym przebiegiem całego spotkania 

 

  • ZAPIS TELEKONFERENCJI - audio
Zamknij okno

 

image_top.jpg

 

 Członkowie Zarządu Krzysztof Oleksowicz i Krzysztof Soszyński oraz prowadzący telekonferencję Dyrektor Finansowy - Piotr Zamora odniesli się do wszystkich kluczowych wniosków zawartych w podsumowującej pierwsze półrocze prezentacji finansowej Spółki.

 

 

  oleksowicz.jpg Krzysztof Oleksowicz powiedział
Możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. Nasze wzrosty przekładają się na naszą stabilność i przewidywalność co skutkuje wyjątkowo dobrą ceną naszych akcji na GPW ustanawiając dla Inter Cars historyczne rekordy.

Już nasze wysokie wyniki w kwietniu pokazały, że gospodarka budzi się po wyjątkowo długiej zimie oraz że do kierowców powraca optymizm. Kolejne miesiące podtrzymały ten trend pozwalając na wysokie wzrosty napraw. Wzrosty dodam, do których jak widać Inter Cars był w pełni przygotowany.

Przechodząc do perspektyw możemy powiedzieć, że nadal planujemy rosnąć wyżej niż rynek oraz że w drugim półroczu nasze wzrosty będą nie mniejsze niż dwu-cyfrowe. W 2013 roku planujemy przekroczyć przychód 3 miliardy czterysta tysięcy złotych co oznacza, że uzyskamy sporo większy niż pierwotnie zakładany dumny target miliard dolarów.
 
  soszynski.jpg Krzysztof Soszyński powiedział
Przychody Inter Cars z rynku polskiego w pierwszym półroczu 2013 stanowiły około 64% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej w porównaniu do 67% uzyskanych w pierwszym półroczu 2012. Widać więc, ze udział spółek zagranicznych w wynikach całej grupy wrasta.

Sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w pierwszym półroczu 2013 roku 408 mln zł, co oznacza prawie 25% poprawę.

Najciekawszym rynkami okazały się Rumunia i Litwa. W pierwszym z tych krajów dzięki rozwojowi sieci filialnej udało się utrzymać bardzo wysoką dynamikę rozwoju natomiast Litwa jest na tę chwilę najbardziej rentowną spółką zagraniczną. Warto wspomnieć również o tym, że decyzja o utworzeniu spółki w Bułgarii okazała się wyjątkowo trafionym pomysłem a spółka już po pierwszym roku działalności stała się rentowna. Niebawem z uwagi na wejście do UE spodziewamy się także poprawy dynamiki sprzedaży i rentowności w Chorwacji.
  zamora.jpg

Piotr Zamora powiedział
Nasze wyniki zarówno pod względem przychodów jak i zysków okazały się rekordowe wynosząc odpowiednio 943 mln oraz 40 mln zł. 
Inter Cars stał się największym beneficjentem dobrej koniunktury na rynku w drugim i trzecim kwartale ze względu na sprawna logistykę, szerokość i dostępność asortymentu.

W ciągu sześciu miesięcy 2013 roku uzyskaliśmy: poprawę marży ze sprzedaży towarów o 15.3%, wzrost z 444 mln zł na 512 mln zł oraz poprawę efektywności wykorzystania working capital w odniesieniu do sprzedaży poprawa z 88 dni na 85 dni półrocze do półrocza. Oznacza to że Inter Cars efektywnie wykorzystuje majątek obrotowy, nie ma nadmiernych stanów zapasów ani należności w odniesieniu do sprzedaży.

Inter Cars udowodnił, że rozwija się stabilnie zarówno w okresie koniunktury jak i dekoniunktury.

 

 

  tablet.png

Pliki do pobrania
powrót