W najbliższych miesiącach spółka spodziewa się bardzo dobrej dynamiki sprzedaży. Głównym celem firmy jest większe tempo wzrostu niż na całym rynku.

Analityk DM IDM, Sylwia Jaśkiewicz w rozmowie z parkiet.com przyznaje, że spodziewa się, że drugi i kolejne kwartały będą dla Inter Carsu udane. Przemawiają za tym rewelacyjne wyniki kwietniowej sprzedaży, które zrekompensowały spółce słabsze po wydłużonej zimie miesiące pierwszego kwartału.

Z analiz wynika, że rynek części samochodowych w Europie i w Polsce po słabym ubiegłym roku zaczyna odżywać. Z uwagi więc na pozycję lidera w swojej branży głównym beneficjentem tego ożywienia będzie jak się wydaje właśnie Inter Cars.

 

powrót