Sprzedaż w górę
Spółka ma za sobą najlepszy rok w historii pod względem przychodów ze sprzedaży – w 2012 roku powiększyły się one o 9%, osiągając poziom 3 miliardów złotych. Ten rok pod względem wyników sprzedażowych zapowiada się równie udanie jak poprzedni. Już w ciągu pięciu pierwszych miesięcy łączna sprzedaż skoczyła o 12 proc., do 1,3 mld zł.

Poprawę zawdzięcza dynamicznie rosnącej sprzedaży w spółkach dystrybucyjnych operujących na kilkunastu rynkach w regionie. Ich przychody w okresie od stycznia do maja podskoczyły o 22,5 proc. wobec zeszłego roku. Rozwój sieci sprzedaży poza Polską ma umożliwić uniezależnienie się od wahań koniunktury na rynku krajowym.

Największy potencjał wśród spółek zagranicznych ma Rumunia (drugi najważniejszy dla grupy rynek po Polsce), ale spore nadzieje wiążemy także z rynkiem ukraińskim. Oczekujemy, że do 2017 roku sprzedaż spółek zagranicznych będzie stanowiła połowę przychodów ze sprzedaży części zamiennych. Liczymy, że w całym 2013 roku przychody z rynku krajowego wzrosną o co najmniej 7 proc. i spodziewamy się utrzymania co najmniej 20 proc. wzrostu sprzedaży w spółkach zagranicznych.

Widoki na poprawę marż
Poprawę rentowności ma zapewnić m.in. program efektywnych zakupów przekładający się na większe upusty u dostawców. Trwają również prace nad poprawą logistyki i zarządzania zapasami (doszło m.in. do wyodrębnienia działalności logistycznej do spółki ILS). W tym wypadku celem także jest wzrost rentowności.

Pomimo oczekiwanego w tym roku spadku marż z powodu pogorszenia koniunktury, począwszy od II kwartału oczekiwana jest stopniowa poprawa, na którą wpłynie korzystniejsza dla spółki polityka rabatowa dostawców oraz oczekiwane w II półroczu odbicie gospodarek regionu.

Analitycy widzą potencjał

Z prognoz DM IDMSA wynika, że w 2013 r. Inter Cars SA wypracuje 129 mln zł zysku netto wobec 100 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny ma w tym czasie wzrosnąć do 178,6 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł w 2012 r., a przychody do 3,23 mld zł z zeszłorocznych 3 mld zł. Poprawy w tym roku oczekują także analitycy Trigon DM – prognozują 122 mln zł zysku netto przy 3,3 mld zł przychodów ze sprzedaży. Z szacunków Ipopema Securities z początku roku wynika z kolei, że w 2013 roku wynik netto będzie 121 mln zł na plusie, a sprzedaż sięgnie 3,17 mld zł.

 

Dynamiczna zwyżka kursu w ostatnich tygodniach sprawiła, że kurs przekroczył już ceny docelowe z wydanych w tym roku rekomendacji.

 

powrót