W dniu 22.05.2013 w Hotelu Intercontinental w Warszawie Zarząd Inter Cars S.A. zorganizował konferencję, na której podsumował wyniki finansowe Grupy za rok 2012 oraz przedstawił plany rozwojowe na lata 2013-2014.

Spółkę reprezentowali:

  • współzałożyciel i główny udziałowiec – Krzysztof Oleksowicz,
  • Prezes Spółki – Robert Kierzek,
  • Wiceprezes Spółki – Krzysztof Soszyński,
  • Członkowie Zarządu – Wojciech Milewski i Witold Kmieciak,
  • Prokurent i Dyrektor Finansowy Spółki – Piotr Zamora oraz
  • odpowiedzialny za spółki zagraniczne Prokurent Tomas Kastil.


W spotkaniu, co niezmiernie cieszy, licznie wzięli udział również zaproszeni goście: inwestorzy, akcjonariusze, partnerzy biznesowi i przedstawiciele Grupy Inter Cars.

IMG_0417.jpg Konferencję otworzył Piotr Zamora, Dyrektor Finansowy spółki, informując o osiągniętym w roku 2012 skonsolidowanym przychodzie spółki w wysokości ponad 3 mld zł (2 049 224 zł – wartość sprzedaży w kraju; 249 606 mln zł - eksport z kraju; 704 276 mln zł – zagraniczne spółki dystrybucyjne). Wynik ten to efekt konsekwentnie realizowanej polityki rozwojowej (m.in. szerokiej sieci dystrybucyjnej w kraju i za granicą, współpracy z warsztatami, poszerzania asortymentu, implementacji nowoczesnych rozwiązań internetowych oraz komunikacyjnych) i stabilnej kondycji finansowej firmy.


Inter Cars S.A. obecnie posiada 278 filii, w tym 156 w kraju i 122 za granicą (w krajach: Włochy, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Litwa i Łotwa). Sprzedaje marki 239 producentów oraz dostarcza produkty do ponad 20 tysięcy warsztatów. Od 2013 roku wchodzi w skład indeksu mWIG40 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wychodząc naprzeciw bieżącym tendencjom w 2012 roku Inter Cars uruchomił nowoczesną platformę internetową Motointegrator, oferującą nie tylko szeroki asortyment części i akcesoriów samochodowych, ale również spectrum usług, świadczonych przez sieć autoryzowanych przez spółkę warsztatów. Jest to projekt kierowany do klientów detalicznych, po niecałym roku od uruchomienia platformę odwiedza prawie milion użytkowników miesięcznie.

Istotną gałęzią polityki firmy jest rozbudowany system logistyczny, gwarantujący najszybszą dystrybucję produktów w każdym regionie kraju, a wraz z rozwojem spółek zagranicznych poszerzający zasięg także o rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzją Zarządu powstała niezależna spółka ILS, której zadaniem jest zaoferowanie i dostarczenie partnerom biznesowym usług logistyki i magazynowania na najwyższym poziomie.

W dalszym ciągu spółka rozwija sieć warsztatów Q-Service i Perfect Service, sygnowaną znakiem jakości Inter Cars (zapewniającą kompleksowy zakres usług, jednolite standardy obsługi, gwarancje sieciowe i wysoką dostępność punktów warsztatowych). Oprócz licznych programów wsparcia sprzedaży i marketingu firma inwestuje także w szkolenia dla pracowników warsztatów. Obecnie po kraju podróżuje 5 Mobilnych Centrów Szkoleniowych, w których realizowane są programy szkoleniowe.

Inter Cars wraz z partnerami wspiera także rozwój młodzieży ze szkół o profilu motoryzacyjnym. Stąd udział spółki w projekcie Młode Kadry, w ramach którego wyposaża ona placówki w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki samochodów, dostarcza fachowej wiedzy w procesie kształcenia przyszłej kadry i organizuje programy stażowe dla absolwentów szkół zawodowych.

Podczas konferencji zaprezentowano nową odsłonę strony Relacje Inwestorskie (  www.inwestor.intercars.com.pl). Serwis ten usprawni wzajemną komunikację między spółką, inwestorami i mediami. Jej treść wzbogacą bieżące informacje z życia organizacji, komentarze przedstawicieli spółki do publikowanych sprawozdań oraz możliwość swoistego dialogu z Zarządem.

Na uwagę zasługuje też informacja o najwyższym miesięcznym przychodzie ze sprzedaży w historii spółki jaki został osiągnięty w kwietniu 2013 w wysokości 283,8 ml zł. Jest to efekt wzrostu sprzedaży zarówno w Polsce, jak również w spółkach zagranicznych (m.in. na Ukrainie, w Rumunii, Łotwie i Bułgarii).

W planach na lata 2013 – 2014 Spółka Inter Cars przewiduje rozwój centrum dystrybucyjnego w Mysłowicach, rozbudowę centrum logistycznego w Czosnowie, zwiększenie powierzchni magazynowej w Rumunii oraz inwestycje w sprzedaż internetową na rynkach polskim, czeskim, słowackim i niemieckim.

powrót