Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 24 lutego 2017 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 17.03.2017 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
 
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1 OK AUTOMOTIVE INVESTMENT B.V. 3 726 721 3 726 721 35,75% 26,30%
2 AVIVA OFE BZ WBK 1 932 000 1 896 000 18,53% 13,64%
3 NATIONALENEDERLANDEN OFE 1 416 799 1 416 799 13,59% 10,00%
3 Andrzej Oliszewski 1 302 000 1 302 000 12,49% 9,19%
3 AXA OFE 622 474 622 474 5,97% 4,39%
 
Obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 10.424.128 akcji/głosów z ogólnej liczby 14.168.100 akcji/głosów, co stanowiło 73,57% kapitału zakładowego Spółki.
 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA l ista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót