Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

Załącznik do raportu

 

  VII 2016 PLN [mln] VII 2017 PLN [mln] zmiana % I-VII 2016 PLN [mln] I-VII 2017 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 396,7 454,5 14,6% 2 713,7 2 990,5 10,2%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 278,1 315,5 13,5% 1 943,6 2 143,4 10,3%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 14,1 15,8 11,5% 101,7 108,3 6,5%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 12,7 16,6 29,1% 101,1 117,8 16,5%
INTER CARS UKRAINE 13,9 17,6 26,8% 82,9 105,9 27,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT 14,1 21,8 53,9% 94,0 138,4 47,2%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 17,0 21,5 26,2% 106,6 121,7 14,1%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 47,6 55,7 16,8% 301,3 340,3 13,1%
INTER CARS LIETUVA UAB 19,9 22,3 12,0% 128,9 146,1 13,3%
INTER CARS LATVIJA SIA 13,5 17,9 33,2% 87,2 111,3 27,7%
INTER CARS BULGARIA LTD 15,8 21,8 37,7% 94,8 127,2 34,2%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 5,4 7,1 31,6% 30,6 42,6 39,4%
INTER CARS SLOVENIA 1,6 2,5 49,6% 10,5 15,0 42,9%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 3,0 3,5 16,6% 19,7 26,4 34,4%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 0,2 1,0 293,5% 0,8 4,7 489,5%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 179,1 224,9 25,5% 1 160,1 1 406,2 21,2%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -92,1 -103,6 12,5% -567,8 -632,0 11,3%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 483,7 575,8 19,0% 3 305,9 3 764,7 13,9%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót