Treść raportu

 

Zarząd spółki Inter Cars S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., w którym poinformowano o wystąpieniu zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. spowodowanego międzynarodowym atakiem hakerskim, informuje, że do dnia dzisiejszego systemy sprzedażowe Spółki i jej podmiotów zależnych działające na 16 rynkach geograficznych odzyskały podstawową sprawność operacyjną. Aktualnie trwają prace zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności wszystkich systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Maciej Oleksowicz Prezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót