Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

 

Załącznik do raportu bieżącego

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2019 r.

 

Lp. Akcjonaiusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1 OK AUTOMOTIVE INVESTMENTS B.V. 3 726 721 3 726 721 34,92% 26,30%
2 AVIVA OFE, AVIVA SANTANDER 2 040 000 2 040 000 19,12% 14,40%
3 NATIONALE NEDERLANDEN OFE 1 300 000 1 300 000 12,18% 9,18%
4 ANDRZEJ OLISZEWSKI 1 277 370 1 277 370 11,97% 9,02%
5 IMMERSION CAPITAL MASTER FUND LIMITED 989 858 989 858 9,28% 6,986%
6 AXA OFE 622 474 622 474 5,83% 4,39%

 

Obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 10.670.908 akcji/głosów z ogólnej liczby 14.168.100 akcji/głosów, co stanowiło 75,32% kapitału zakładowego Spółki.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  •  Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót