Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 21 marca 2017 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Andrzeja Oliszewskiego. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót