Grupa Kapitałowa Inter Cars działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółki zależne prowadzą działalność na rynku czeskim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, bułgarskim, chorwackim, włoskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim, słoweńskim i estońskim.

powrót