Grupa publikuje raporty w terminach wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. W roku 2015 terminy publikacji znalazły się w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 30 stycznia, i prezentowały się następująco:

Raporty kwartalne (QSr):
 

  • IV kwartał 2014 r. – 02.03.2015 r.;
  • I kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r.;
  • III kwartał 2015 r. – 16.11.2015 r.;


Raport za I półrocze 2015 r. (PSr):
 

  • I półrocze 2015 r. – 31.08.2015 r.;


Raporty roczne za 2014 r.:

  • raport roczny za 2014 r. – 30.04.2015 r.;


Ponadto Grupa nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

powrót