Na dzień 30 czerwca 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 31 jednostek, w tym:

  •  29 spółek zależnych od Inter Cars S.A.
  • 2 spółki pośrednio zależne od Inter Cars S.A.
powrót