Operacje na akcjach
Data operacji
Rodzaj operacji
Komentarz
2008-08-05
Nabycie praw do dywidendy
Dywidenda na akcję: 0.69 zł
2007-08-24
Nabycie praw do dywidendy
Dywidenda na akcję: 0.34 zł
2005-05-04
Nabycie praw do dywidendy
Dywidenda na akcję: 0.17 zł

powrót