Treść raportu

Zarząd spółki Inter Cars S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 06/2022 z dnia 24 lutego 2022r., informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o zniszczeniu w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie magazynu centralnego spółki Inter Cars Ukraine z siedzibą w Chmielnickim, Ukraina, w której Spółka posiada 100% udziałów. Magazyn centralny spółki Inter Cars Ukraine zlokalizowany był w obwodzie kijowskim, w miejscowości Gorenka w rejonie Buczy.

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, dotyczącego aktywów zlokalizowanych w ww. magazynie centralnym, w tym zapasów oraz środków trwałych, w łącznej kwocie 75 mln zł.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót