Treść raportu

Zarząd spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym w wyniku rozpoczęcia przez Federację Rosyjską działań zbrojnych przeciwko Ukrainie nastąpiła przerwa w działalności operacyjnej spółki Inter Cars Ukraine z siedzibą w Chmielnickim, Ukraina, w której Spółka posiada 100% udziałów. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i w miarę możliwości pozostaje w kontakcie z personelem Inter Cars Ukraine. Przychody Inter Cars Ukraine w 2021 roku wynosiły ok. 580,2 mln zł, co stanowiło ok. 4,82% skonsolidowanych przychodów Spółki w 2021 roku. Aktualnie nie jest możliwa pełna ocena wpływu bieżących wydarzeń na wynik finansowy grupy kapitałowej Inter Cars.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Piotr Zamora - Członek Zarządu
  • Jacek Piotrowiak - Prokurent
powrót