Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

 

  III  2020
PLN [mln]
III 2021
PLN [mln]
zmiana % I-III 2020
PLN [mln]
I-III 2021
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 474,3 704,1 48,4% 1 392,0 1 781,4 28,0%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 313,6 449,1 43,2% 934,8 1 157,6 23,8%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 23,9 34,4 44,1% 73,4 87,8 19,5%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 24,3 35,5 46,2% 70,2 91,4 30,1%
INTER CARS UKRAINE 34,4 46,5 35,1% 98,2 112,1 14,2%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 26,7 36,5 36,8% 79,0 95,7 21,0%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 19,1 29,9 56,7% 63,3 77,2 22,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 54,2 89,0 64,4% 163,8 233,9 42,8%
INTER CARS LIETUVA UAB 23,0 36,3 57,6% 67,4 86,7 28,6%
INTER CARS LATVIJA SIA 24,1 39,0 61,7% 67,5 94,3 39,6%
INTER CARS BULGARIA LTD 27,6 52,9 91,9% 88,4 139,6 58,0%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 2,6 7,7 194,4% 13,5 21,6 60,4%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 4,5 9,2 103,6% 15,1 23,6 56,6%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 10,3 15,5 49,7% 27,1 35,7 31,9%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 3,5 7,2 106,9% 10,5 18,7 78,7%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 3,3 6,2 91,4% 11,0 16,3 47,8%
INTER CARS GREECE 4,8 14,1 193,1% 15,3 38,9 154,1%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 0,2 2,9 1052,2% 0,5 6,7 1236,7%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 286,6 462,9 61,5% 864,2 1 180,2 36,6%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -121,6 -184,8 51,9% -341,0 -454,2 33,2%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 639,3 982,2 53,6% 1 915,1 2 507,3 30,9%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót