Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („ Spółka ”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2022 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika Immersion Capital LLP z siedzibą w Londynie (adres: 15-16 Brooks Mews, London WIK 4DS Wielka Brytania) (dalej: Immersion Capital), zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

 

powrót