Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

 

  II 2020  PLN [mln] II 2021  PLN [mln] zmiana % I-II 2020  PLN [mln] I-II 2021  PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 451,3 543,3 20,4% 917,7 1074,2 17,1%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 307,3 354,3 15,3% 621,2 707,3 13,9%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 25,0 27,3 9,3% 49,6 53,4 7,7%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 22,1 28,9 30,8% 46,0 55,9 21,6%
INTER CARS UKRAINE 32,3 34,3 6,1% 63,7 65,6 2,9%
INTER CARS HUNGARIA KFT 25,4 29,6 16,6% 52,3 59,1 13,0%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 21,1 24,3 15,2% 44,2 47,3 6,9%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 55,5 73,2 31,9% 109,6 144,9 32,2%
INTER CARS LIETUVA UAB 21,1 25,8 22,4% 44,4 50,4 13,5%
INTER CARS LATVIJA SIA 21,1 27,6 31,0% 43,4 55,3 27,4%
INTER CARS BULGARIA LTD 29,0 43,7 50,6% 60,8 86,7 42,6%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 5,2 6,7 29,4% 10,9 13,9 28,1%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 4,9 7,1 43,4% 10,5 14,4 36,4%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 7,9 10,0 27,9% 16,7 20,2 21,0%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 3,7 6,1 64,6% 7,0 11,5 64,7%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 4,0 5,3 33,2% 7,8 10,0 29,6%
INTER CARS GREECE 5,3 12,8 139,1% 10,5 24,8 136,1%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 0,2 2,3

1068,8%

0,3 3,9 1416,9
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 283,7 364,8 28,6% 577,6 717,2 24,2%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -107,8 -141,9 31,6% -219,4 -269,4 22,8%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 627,2 766,2 22,2% 1 275,9 1 521,9 19,3%

 *wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót