Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

 

  I  2020
PLN [mln]
I 2021
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 466,4 530,7 13,8%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 313,9 353,1 12,5%
       
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 24,5 26,0 6,0%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 23,9 27,0 13,0%
INTER CARS UKRAINE 31,4 31,3 -0,3%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 27,0 29,6 9,6%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 23,2 23,0 -0,6%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 54,1 71,7 32,5%
INTER CARS LIETUVA UAB 23,3 24,6 5,5%
INTER CARS LATVIJA SIA 22,3 27,7 24,1%
INTER CARS BULGARIA LTD 31,8 43,1 35,4%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 5,6 7,2 26,8%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 5,6 7,3 30,01%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 8,9 10,2 14,9%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 3,3 5,5 64,7%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 3,8 4,8 25,7%
INTER CARS GREECE 5,1 12,0 133,1%
INTER CARS d.o.o. (Serbia)  0,1 1,6  2518,5%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 293,9 352,4 19,9%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -111,6 -127,5 14,3%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 648,7 755,6 16,5%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót