Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  XII  2019
PLN [mln]
XII 2020
PLN [mln]
zmiana % I-XII 2019
PLN [mln]
I-XII 2020
PLN [mln]
zmiana %
             
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 431,1 562,0 30,4% 6 351,3 6 406,2 0,9%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 320,0 394,3 23,2% 4 478,3 4 315,1 -3,6%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 19,9 25,1 26,5% 287,5 330,7 15,0%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 18,7 25,1 34,4% 278,6 314,0 12,7%
INTER CARS UKRAINE 29,2 31,9 9,0% 377,8 468,9 24,1%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 21,5 25,0 16,4% 331,2 345,3 4,2%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 21,3 23,6 10,7% 283,3 287,0 1,3%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 54,6 69,2 26,7% 742,2 810,7 9,2%
INTER CARS LIETUVA UAB 20,7 25,9 25,1% 316,5 326,7 3,2%
INTER CARS LATVIJA SIA 18,4 28,5 55,0% 296,0 333,0 12,5%
INTER CARS BULGARIA LTD 28,6 39,4 37,9% 389,2 470,8 21,0%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 3,9 4,5 15,2% 81,4 64,4 -20,9%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 5,0 6,8 36,6% 58,2 73,4 26,1%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 6,8 10,2 49,0% 116,0 129,7 11,8%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 3,7 6,8 82,4% 44,2 61,8 39,7%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 4,2 5,6 33,5% 39,3 57,4 45,8%
INTER CARS GREECE 4,5 11,0 143,2% 40,2 95,0 136,3%
INTER CARS d.o.o. (Serbia)   1,9     10,0  
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 261,1 340,5 30,4% 3 681,6 4 178,8 13,5%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -86,0 -126,0 46,5% -1 362,3 -1 554,9 14,1%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 606,1 776,5 28,1% 8 670,6 9 030,2 4,1%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót