Lp.   Akcjonariusz   Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % udział w strukturze akcjonariatu
  1   OK AUTOMOTIVE INVESTMENTS B.V.* 3 726 721 3 726 721 26,30%
  2   AVIVA OFE 1 896 778 1 896 778 13,39%
  3   NATIONALE NEDERLANDEN OFE 1 416 799 1 416 799 9,99%
  4   Andrzej Oliszewski 1 277 370 1 277 370 9,02%
  5   Immersion Capital LLP* 748 776 748 776 5,29%
  6 Pozostali akcjonariusze 5 101 656 5 101 656 36,01%
   Ogólna liczba głosów 14.168.100 14.168.100 100%

*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Krzysztofa Oleksowicza, członka Zarządu Spółki Inter Cars S.A.
*) Immersion Capital LLP - działa w imieniu i na rzecz zarządzanego przez nią funduszu Immersion Capital Master Fund Limited.

powrót