Zatrudnienie i ilość filii na dzień
31.03.2020
31.03.2019
Pracownicy
 
 
 Podmiot dominujący
644
620
 Spółki zależne
2 628
2 763
Filie
 
 
 Podmiot dominujący
249
249
 Spółki zależne
314
308

 

powrót