Wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w systemie notowań ciągłych.

powrót