Zarząd Inter Cars raz w roku organizuje konferencję otwartą z inwestorami. W celu podsumowania raportów kwartalnych i półrocznych począwszy od II kwartału 2013 roku będą organizowane telekonferencję, prowadzone w języku polskim. Plik audio z zapisem telekonferencji będzie udostępniony do odsłuchu na stronie relacji inwestorskich Inter Cars.

powrót