Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

 

  IV 2018 PLN [mln] IV 2019 PLN [mln] zmiana % I-IV 2018 PLN [mln] I-IV 2019 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 551,1 580,8 5,4% 1 789,3 2041,2 14,1%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 399,0 413,3 3,6% 1 289,8 1 444,9 12,0%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 20,4 22,2 9,0% 71,9 85,0 18,2%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 21,6 23,4 8,1% 78,4 86,4 10,1%
INTER CARS UKRAINE 21,0 28,2 34,4% 69,3 101,1 45,9%
INTER CARS HUNGARIA KFT 28,1 28,8 2,5% 92,3 106,7 15,6%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 23,1 24,3 5,1% 79,7 87,6 10,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 56,7 54,5 -3,9% 198,2 217,5 9,8%
INTER CARS LIETUVA UAB 26,5 28,0 5,5% 92,3 98,6 6,9%
INTER CARS LATVIJA SIA 22,2 26,0 17,3% 74,3 90,5 21,8%
INTER CARS BULGARIA LTD 25,7 30,0 16,6% 83,6 113,1 35,3%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 7,2 7,8 8,8% 26,9 32,3 20,2%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 3,7 4,6 22,6% 13,6 16,3 20,0%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 8,9 11,4 28,3% 27,6 37,9 36,9%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 1,8 3,4 96,2% 5,8 12,3 112,4%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia) 1,5 2,8 89,0% 4,9 9,6 96,5%
INTER CARS GREECE 0,4 2,4 494,7% 1,5 8,0 415,9%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 268,7 297,7 10,8% 920,3 1 102,8 19,8%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -115,2 -122,7 6,5% -361,7 -422,0 16,7%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 704,6 755,8 7,3% 2 348,0 2 722,0 15,9%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót