Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, wzałączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych GrupyKapitałowej Inter Cars.

Załącznik do raportu

 

  VIII 2016 PLN [mln] VIII 2017 PLN [mln] zmiana % I-VIII 2016 PLN [mln] I-VIII 2017 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 394,5 457,1 15,9% 3 108,1 3 447,5 10,9%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 277,4 322,9 16,4% 2 221,0 2 466,3 11,0%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 14,1 15,8 19,0% 115,8 125,2 8,0%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 14,8 19,1 29,4% 115,9 136,9 18,1%
INTER CARS UKRAINE 13,5 17,7 30,7% 96,4 123,6 28,2%
INTER CARS HUNGARIA KFT 14,6 20,8 42,6% 108,6 159,2 46,6%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 15,5 19,7 27,2% 122,1 141,4 15,8%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 48,9 57,1 17,0% 350,2 398,0 13,7%
INTER CARS LIETUVA UAB 20,4 23,7 16,1% 149,3 169,8 13,7%
INTER CARS LATVIJA SIA 14,6 18,8 29,2% 101,7 130,1 27,9%
INTER CARS BULGARIA LTD 16,6 24,0 44,6% 111,4 151,2 35,8%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 3,5 4,7 36,6% 34,1 47,4 39,0%
INTER CARS SLOVENIA 1,6 2,7 62,3% 12,1 17,7 45,5%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 3,6 4,1 12,3% 23,3 30,5 30,9%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 0,0 1,0 0,8 5,7 618,3%
INTER CARS d.o.o. (Bośnia)) 0,0 0,6 0,0 0,6
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 181,7 230,9 27,1% 1 341,8 1 637,1 22,0%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -94,6 -101,9 7,7% -662,4 -733,9 10,8%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 481,6 586,1 21,7% 3 787,5 4 350,8 14,9%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót