Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2017 r. („Raport”). Nowy termin publikacji Raportu ustala się na dzień 1 września 2017 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pozostałe daty publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót