Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

Załącznik do raportu

 

  VI 2016 PLN [mln] VI 2017 PLN [mln] zmiana % I-VI 2016 PLN [mln] I-VI 2017 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 419,1 422,0 0,7% 2 317,0 2 538,8 9,6%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 295,9 300,2 1,5% 1 665,5 1 828,6 9,8%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 16,6 15,8 -4,6% 87,6 92,6 5,7%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 15,7 17,6 11,6% 88,3 102,2 14,6%
INTER CARS UKRAINE 12,6 13,8 10,0% 69,0 88,3 28,0%
INTER CARS HUNGARIA KFT 16,4 20,0 21,9% 79,9 116,6 46,0%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 16,6 16,1 -2,8% 89,6 100,3 11,9%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 48,3 47,1 -2,3% 253,7 285,2 12,4%
INTER CARS LIETUVA UAB 19,3 19,1 -0,8% 109,0 123,8 13,6%
INTER CARS LATVIJA SIA 12,7 13,5 5,9% 73,7 93,3 26,6%
INTER CARS BULGARIA LTD 16,1 19,8 23,3% 79,0 105,5 33,5%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 4,9 5,9 22,0% 25,2 35,6 40,9%
INTER CARS SLOVENIA 1,7 2,1 25,9% 8,9 12,5 41,6%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 2,2 3,0 38,3% 16,7 22,9 37,5%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 0,2 0,8 305,7% 0,5 3,7 578,8%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 183,1 194,8 6,4% 980,9 1 181,4 20,4%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -92,5 -88,4 -4,4% -475,8 -528,4 11,1%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 509,6 528,4 3,7% 2 822,2 3 191,8 13,1%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót