Treść raportu
Zarząd spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym w wyniku zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. nastąpiła przerwa w działaniu systemów sprzedażowych Spółki i jej podmiotów zależnych. Aktualnie trwają prace zmierzające do ustalenia zakresu problemu oraz przywrócenia funkcjonalności systemów.

 

Przerwa w działaniu systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. została najprawdopodobniej spowodowana międzynarodowym atakiem hakerskim, o którym informowały dzisiaj rządy niektórych państw oraz światowe środki masowego przekazu. Spółka poinformowała o sprawie polskie organy ścigania.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Piotr Zamora - Członek Zarządu
  • Jacek Piotrowiak - Prokurent

 

powrót