Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

Załącznik do raportu

 

  V 2016 PLN [mln] V 2017 PLN [mln] zmiana % I-V 2016 PLN [mln] I-V 2017 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 397,3 462,7 16,5% 1 897,9 2 114,2 11,4%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 279,5 327,1 17,0% 1 369,6 1 526,7 11,5%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 16,1 16,7 3,1% 71,0 76,8 8,1%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 15,8 18,8 18,7% 72,5 83,6 15,3%
INTER CARS UKRAINE 12,1 16,5 36,4% 56,5 74,5 32,0%
INTER CARS HUNGARIA KFT 13,7 21,3 55,0% 63,4 96,6 52,2%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 16,5 18,5 12,4% 73,0 84,1 15,2%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 45,2 54,2 19,9% 205,4 238,0 15,9%
INTER CARS LIETUVA UAB 19,9 22,8 14,9% 89,7 104,7 16,7%
INTER CARS LATVIJA SIA 13,2 19,5 47,7% 61,0 79,8 31,0%
INTER CARS BULGARIA LTD 14,2 20,0 40,2% 62,9 85,7 36,1%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 5,0 6,8 35,8% 20,4 29,6 45,4%
INTER CARS SLOVENIA 1,6 2,5 54,7% 7,2 10,4 45,4%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 2,4 3,6 48,7% 14,5 19,9 37,4%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 0,168 0,8 373,5% 0,3 2,9 746,9%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 175,9 221,8 26,1% 797,8 986,6 23,7%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -91,2 -103,5 13,5% -383,2 -440,0 14,8%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 484,0 581,0 20,6% 2 312,5 2 660,8 15,1%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymispółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót