Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powołało Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie liczyła sześciu członków. Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej Spółki powołane
zostały następujące osoby:


1) pan Andrzej Oliszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2) pan Jacek Podgórski – Członek Rady Nadzorczej;
3) pan Radosław Kudła – Członek Rady Nadzorczej;
4) pan Tomasz Rusak – Członek Rady Nadzorczej;
5) pan Piotr Płoszajski – Członek Rady Nadzorczej;
6) pan Jacek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej.


Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu 17 czerwca 2019 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

Andrzej Oliszewski - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Współzałożyciel Inter Cars. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w 
Warszawie, specjalność: ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Od 1990 roku związany z branżą motoryzacyjną, najpierw jako wspólnik w Inter Cars s.c. i Inter Cars sp. j., później
członek Zarządu i następnie członek Rady Nadzorczej Inter Cars S.A., a od 2004 roku jej przewodniczący.
 

Jacek Podgórski - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy na wysokich poziomach zarządzania w instytucjach finansowych oraz
w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydział ekonomiczno-socjologiczny. Ukończył również studia podyplomowe
na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzenie. Posiadał licencję maklera papierów wartościowych
(obecnie nieaktywna), a także odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania w 
Polsce i za granicą.
 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Anwil S.A. (2014-2018),
Dyrektor Finansowy, członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins (2007-2014) oraz jako Dyrektor Finansowy, członek
Zarządu Orlen Asfalt sp. z o.o. (2006-2007). W latach 1997- 2003 związany z Grupą Banku Pekao S.A., jako m.in.
zastępca dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz członek zarządu, dyrektor finansowy w Pekao
Development sp. z o.o. i Pekao Leasing sp. z o.o. Od 1994 do 1997 roku pracował dla Petrobank SA w Łodzi,
obecnie PKO Bank Polski S.A., gdzie m.in. nadzorował inwestycje kapitałowe banku na GPW w Warszawie.
W ramach swoich zawodowych obowiązków m.in. nadzorował procesy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz
procesy wewnętrznych przekształceń organizacyjnych. Zarządzał pozyskiwaniem i optymalizacją finansowania
zewnętrznego spółek, ryzykiem płynności, kredytowym i walutowym. Był odpowiedzialny za portfel kredytów
konsorcjalnych banku oraz finansowanie spółek z sektora dużych przedsiębiorstw.
Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.
 

Radosław Kudła - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek: finanse i bankowość (1995-2000). Posiada tytuł CFA 
Charterholder, a także odbył liczne szkolenia z zakresu wyceny i strukturyzacji instrumentów pochodnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Dyrektor Zespołu Strukturyzacji i Sprzedaży Instrumentów Pochodnych w 
Departamencie Skarbu Citybank Handlowy S.A. (1999-2004), Dyrektor Sprzedaży Departamentu Skarbu w 
Deutsche Bank Polska S.A. (2004-2006) i następnie jako Dyrektor Departamentu Skarbu (2006-2010) oraz
Członek Zarządu Deustche Bank Polska (2010-2016). Obecnie Członek Zarządu MOKO CAPITAL sp. z o.o., RJ 
KUDŁA sp. z o.o., REZYDENCJA POTOCKA sp. z o.o. oraz EW CHARBIELIN sp. z o.o.
W ramach swoich zawodowych obowiązków odpowiedzialny był m.in. za relacje z najważniejszymi klientami banku
ze wszystkich sektorów gospodarki, strukturyzację instrumentów pochodnych oraz produkty bankowości
inwestycyjnej. Uczestniczył w wielu najważniejszych transakcjach prywatnych i publicznych na rynku polskim, m. in. 
w pierwszej monetyzacji zapasów ropy naftowej dla PKN ORLEN S.A., transakcji przejęcia POLKOMTEL S.A. oraz
licznych emisjach Euroobligacji przez Ministerstwo Finansów. Obecnie zaangażowany w inwestycje na rynku
energii odnawialnej, rynku nieruchomości oraz na rynkach dłużnych i akcji.
Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.
 

Tomasz Rusak - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Doświadczony ekspert w dziedzinie finansów oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość (2001). Ponadto, studiował
finanse międzynarodowe na Lunds Universitet, Szwecja, a także zarządzanie ryzykiem na 
Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu, Niemcy (obecnie: Universität Duisburg-Essen). Ukończył również
program Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2004).


Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami spółek na rynku nieruchomości. W latach
2006-2010 dyrektor finansowy i członek zarządu w Atlas Management Company (Poland) Sp. z o.o., gdzie był 
odpowiedzialny za zarządzanie polską częścią funduszu Atlas Estates Ltd. notowanego na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, inwestującego w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe w Europie
Środkowo-Wschodniej. Następnie, w latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora finansowego w ORCO Property
Group w Polsce, międzynarodowej grupie inwestującej w nieruchomości, notowanej m.in. na giełdach w 
Warszawie i Pradze. W latach 2013-2015 dyrektor finansowy w Hochtief Development Poland Sp. z o.o. Od 2016
roku zarządza spółką Rusak Business Services zajmującą się obsługą celną oraz doradztwem w zakresie cła,
akcyzy oraz trade compliance.
 

Wcześniej, w latach 2004-2006 pracował, jako starszy konsultant w firmie Andersen Business Consulting, gdzie
doradzał m.in. w zakresie finansów przedsiębiorstw, zarządzania wartością firmy i budowania strategii
biznesowych. W latach 2000-2003 zatrudniony w firmie Deloitte, początkowo w obszarze doradztwa podatkowego,
a następnie doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz procedur
zarzadzania ryzykiem nadużyć gospodarczych.
 

Piotr Płoszajski - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Swoje wykształcenie i bogate doświadczenie wykorzystuje w pracy naukowej w Szkole Głównej Handlowej,
doradzaniu korporacjom oraz w Radzie Nadzorczej Inter Cars S.A.
Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford
Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of 
Science i DAAD. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT),
USA.
 

W latach 1971-1998 pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a 
w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.
 

Emerytowany Profesor Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1994-2018 kierownik Katedry Teorii Zarządzania w 
Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. Założyciel
Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu w 
SGH. Wykładowca programów Executive MBA w SGH. Autor ponad 220 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową
Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, sztuczną inteligencją, strategiami
hiper-konkurencyjnymi, prosumpcją i marketingiem dla „nowego klienta“. Doradca i wykładowca w wielu
korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, BNP 
Paribas, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, Mastercard, Masterfood, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Era, ING, Sybase,
Wolters Kluwer, P&G, L’Oreal, McKinsey, Auchan, Kompania Piwowarska, Lafarge, Microsoft, IBM, i in. 
Członek Advisory Board w CIONET (Chief Information Officer Network. Laureat Nagrody Digital Shapers 2018
(Edukacja), Nagrody Specjalnej Północnej Izby Gospodarczej „Osobowość w Dziedzinie Ekonomii” (2017) i 
Medalu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości od Związku Banków Polskich (2017). Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

 

Jacek Klimczak - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Radca prawny i specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia z zakresu finansów i bankowości w 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizacja bankowość.
W latach 2000-2003 złożył wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania.


W 1998 r. pracował w Banku BPH SA jako analityk finansowy instrumentów dłużnych. W okresie 1999-2000 był 
zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek działających w sektorze
towarów konsumpcyjnych. W latach 2001-2003 pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. W latach
2004-2008 współpracował i był wspólnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 2009-2012 był 
wspólnikiem kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Od 2012 r. Jacek Klimczak prowadzi własną
kancelarię prawną świadczącą usługi w zakresie M&A.


Jacek Klimczak posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości,
finansów i rachunkowości. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, struktury kapitałowe i 
finansowe, projekty restrukturyzacyjne, finansowanie inwestycji oraz bankowość.
Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Komisja Nadzoru Finansowego

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr - Członek Zarządu

 

powrót