Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, wzałączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych GrupyKapitałowej Inter Cars.

Załącznik do raportu

 

  IV 2016 PLN [mln] IV 2017 PLN [mln] zmiana % I-IV 2016 PLN [mln] I-IV 2017 PLN [mln] zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 461,5 440,0 -4,7% 1 500,6 1 649,8 9,9%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 334,8 321,5 -4,0% 1 090,1 1 202,0 10,3%
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 15,2 13,9 -8,5% 54,9 60,2 9,6%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 16,4 15,9 -3,0% 56,7 64,9 14,3%
INTER CARS UKRAINE 12,7 15,6 22,1% 44,4 58,0 30,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT 14,5 17,6 21,7% 49,7 75,3 51,5%
INTER CARS D.D.O. (Chorwacja) 16,9 16,6 -2,1% 56,5 65,6 16,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 44,9 46,9 4,6% 160,2 183,8 14,7%
INTER CARS LIETUVA UAB 20,1 21,0 4,0% 69,9 81,9 17,2%
INTER CARS LATVIJA SIA 13,6 15,5 13,9% 47,8 60,3 26,3%
INTER CARS BULGARIA LTD 13,4 17,5 530,6% 48,7 65,7 35,0%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 4,0 5,0 24,9% 15,4 22,9 48,5%
INTER CARS SLOVENIA 1,5 1,9 24,2% 5,6 7,9 42,7%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 3,8 3,9 1,8% 12,1 16,3 35,2%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 0,2 0,6 241,3% 0,2 2,1 1 112,2%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 177,3 191,8 8,2% 622,0 764,8 23,0%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -90,4 -90,4 0,0% -292,1 -336,5 15,2%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. 548,4 54,3 -1,3% 1 830,5 2 078,1 13,5%

*wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymispółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót