Podstawą tej zasady jest przekonanie, że odpowiedzialna firma powinna swoje działania opierać na etyce i wspólnych wartościach, a pracownicy powinni mieć stwarzane możliwości edukacji i rozwoju. Wskazuje także, iż zarządzanie różnorodnością może wspierać innowacyjność organizacji i efektywność pracy.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pomagają pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników, wzmacniają ich lojalność oraz pomagają lepiej odpowiadać na potrzeby rynku, dzięki różnorodności pracowników.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

  • Inter Cars S.A. wdraża działania nakierowane na zwiększanie różnorodności w wybranych działach, np. księgowość, tam gdzie ze względu na specyficzne warunki pracy (np. przenoszenie ciężarów) pozwala na to prawo pracy.

  • Wysoki odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom – 95%.

  • Promuje równość w zatrudnieniu pomimo specyfiki branży motoryzacyjnej oraz sprzedaży w zgodzie z prawem pracy.

  • Inter Cars S.A. Posiada Kodeks Etyki.

  • Edukowanie i dzielenie się wiedzą z zakresu promocji przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans w zatrudnieniu mężczyzn i kobiet (różnorodność ze względu na płeć).

  • Zwiększenie liczby pracowników objętych programami rozwoju umiejętności i kształcenia.

  • Zapewnienie szkoleń w celu zaznajomienia się z Kodeksem Etycznym przez wszystkich pracowników (obecnie 35%).

  • Upublicznienie Kodeksu Etyki.

powrót