Przedstawiciele firmy Inter Cars SA oraz partnerów programu „Młode Kadry” wzięli udział (12 grudnia 2014 r.) w uroczystym otwarciu Regionalnego Centrum Szkoleniowego przy Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Edmunda Osmańczyka 22 w Opolu.

 
Uroczystość zaszczycili goście: Witold Kmieciak, członek Zarządu Inter Cars SA, przedstawiciele dostawców, władz lokalnych i oświatowych. Szkoła w Opolu jest już 15. placówką, która przystąpiła do programu „Młode Kadry”, w ramach którego otrzymała sprzęt o wartości 100.000 zł oraz pakiet szkoleń o wartości 30.000 zł.
 
Sprzęt dostarczony szkole to m.in.: urządzenie do obsługi klimatyzacji Bosch ACS 752, urządzenie diagnostyczne Bosch FSA 760, CONTI oraz SEALEY (testery), zestaw do pomiaru bicia tarcz hamulcowych SCANGRIP, PROFITOOL do obsługi głowic i zaworów, wózek narzędziowy SONIC z kompletem 485 narzędzi czy urządzenie do wymiany płynu hamulcowego TRW AUTOMOTIVE.
 
Ta nowoczesny sprzęt w połączeniu z pakietem zajęć pozalekcyjnych pomaga uczniom uzyskać kwalifikacje pozwalające szybciej znaleźć pracę, a pracodawcy szybciej pozyskać cennego pracownika. Uczestnictwo w programie odbywa się na zasadach zajęć dodatkowych, które pozwalają uczniom na zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnej motoryzacji, co ważne: potwierdzonej testami oraz odpowiednim certyfikatem. Z reguły absolwentom brakuje doświadczenia i obycia z nowoczesnymi narzędziami oraz technologiami, gdyż nie były one dostępne w miejscu pobierania nauki. Dlatego inicjatywa Inter Cars jest jak najbardziej trafiona. Dzięki niej uczeń zyskuje obycie i umiejętności, które doświadczony pracodawca jest w stanie docenić już po krótkim czasie wstępnego okresu pracy – zwykle po 2 miesiącach. To także ważny sygnał dla pracodawcy, aby poszukiwał techników w placówkach oświatowych współpracujących z Inter Cars. To pozwoli mu z kolei nie tracić czasu i środków na selekcję kandydatów na pracowników czy szkolenia. A co na tym zyskuje Inter Cars? Poza wizerunkowym sukcesem akcji pro publico bono, spółka zapada w świadomości uczestników programu jako nie tylko sprzedawca produktów i usług, ale także jako źródło „know-how”.
 
Uroczystość rozpoczął, prowadził, moderował Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, Bogusław Januszko, który razem z panem Witoldem Kmieciakiem podpisali umowę o współpracy w ramach Regionalnego Centrum Szkoleniowego.
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu jest jedną z lepszych placówek tego typu nie tylko na Opolszczyźnie, ale i w kraju.
 
Obecnie mamy 254 uczniów kształcących się w kierunkach motoryzacyjnych, takich jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Oprócz tego kształcimy w zawodzie technik mechatronik, ale poprzez nasze powiązania z motoryzacją dajemy uczniom tego kierunku także wiedzę mechatroniczną, samochodową – mówił dyr. Januszko.
 
Jako dowód słusznego kierunku szkoły i wysokiego poziomu nauczania podał ciekawą praktykę, jaką prowadzi placówka.
Najrzadziej raz w roku występujemy do powiatowego urzędu pracy z zapytaniem, ilu absolwentów naszej szkoły znajduje się na listach bezrobotnych. Na dzień dzisiejszy jedynie 6 zeszłorocznych absolwentów nie znalazło pracy, z grupy około 250 uczniów, którzy opuścili nasze mury – dodał B. Januszko.
 
Nic dziwnego, że z taką placówką współpracuje już kilka firm, w tym Audi, Renault, Orlen czy od teraz Inter Cars. Z jakimi partnerami biznesowymi najlepiej kooperuje się w szkole? Zdaniem dyrektora placówki: 
Z dużymi takimi jak Inter Cars, lepiej jest nam współpracować, gdyż bogata oferta pozwala zastosować jeden, kompleksowy program zajęć.  
 
W przemówieniu Macieja Bobrowskiego, Kierownika Działu Szkoleń Technicznych Inter Cars SA, zaproszeni gości mogli usłyszeć nie tylko o powodach zainicjowania akcji przez Inter Cars SA, ale także o ogromnym wpływie producentów i dystrybutorów części na motoryzację. Na jednym ze slajdów mówca pokazał udział dostawców części na pierwszy montaż, który stanowi już 85% elementów produkowanych pojazdów. Jedynie 15% części i podzespołów powstaje w fabrykach samochodów, dlatego wiedza na temat części jest coraz bardziej cenna i potrzebna także szkołom  i uczącym się w niej uczniom. Kształcić muszą się także nauczyciele, dlatego nie zapomniano i o nich – część pakietu szkoleniowego Inter Cars skierowano wyłącznie do pedagogów. 
 
Inter Cars SA razem ze swoimi partnerami chce współtworzyć rynek motoryzacyjny oraz kreować nowe standardy poprzez: przepływ wiedzy pomiędzy partnerami programu, szkolenia, programy trenerskie oraz praktyki i staże – podkreślił M. Bobrowski. 
 
Do końca 2014 roku program „Młode Kadry” objął 15 placówek. Celem organizatorów jest 25 szkoł w 2016 roku na terenie całego kraju. Rok 2014 jest również rokiem, w którym szkoły opuścił pierwszy rocznik biorący udział w programie „Młode Kadry”. Za pośrednictwem portali społecznościowych Inter Cars chce być z nimi w stałym kontakcie. W ten sposób będzie można monitorować, czy zostają w branży motoryzacyjnej. Mając styczność z tym, czego się nauczyli. Będzie to stała praktyka, dzięki której będzie można sprawdzić efektywność programu w przyszłości.
 
Miłym dla naszej redakcji akcentem była prezentacja jednej z uczennic (tak, to nie pomyłka!) kierunku samochodowego, oparta na materiale opublikowanym w „Nowoczesnym Warsztacie”. Każdy numer miesięcznika czyta także dyrektor szkoły – jako pierwszy, potem pozostali nauczyciele i uczniowie.
 
Źródło: Nowoczesny Warsztat
2015-01-01
powrót